CENNIK

  • Pierwszorazowa-diagnostyczna konsultacja psychiatryczna w gabinecie 250zł
  • Każda kolejna wizyta w gabinecie 200zł

  • Pierwszorazowa-diagnostyczna konsultacja psychiatryczna w formie telekonsultacji (video-rozmowa WhatsApp) 250zł
  • Każda kolejna telekonsultacja 200złWydawanie druków,zaświadczeń,zwolnień, dokumentacji elektronicznej-nie jest dodatkowo płatne.
Kserokopia dokumentacji potwierdzona z oryginałem wydawana jest na wizycie osobistej, w ramach jej ceny. 

Dane do przelewu (telekonsultacje)

Indywidualna Psychiatryczna Praktyka Lekarska  Piotr Kuc 
nr. konta: 54175000120000000031562058

(w tytule proszę podać imię, nazwisko, pesel, telefon i adres)