ZAKRES USŁUG

Specjalizuję się w farmakologicznych oddziaływaniach w zakresie:

depresji epizodycznej i nawrotowej
CHAD-choroby afektywnej dwubiegunowej
zaburzeń schizoafektywnych
zaburzeń psychotycznych o różnej etiologii
schizofrenii
zaburzeń urojeniowych
zaburzeń adaptacyjnych
zaburzeń nerwicowych,związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
zaburzeń depresyjno-lękowych
zaburzeń lękowych
OCD-zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
fobii społecznej,agorafobii i fobii specyficznych
uzależnienia od alkoholu,narkotyków,dopalaczy i innych
otępień
zaburzeń organicznych
upośledzenia umysłowego

W sytuacjach koniecznych organizuję leczenie szpitalne głównie w warunkach oddziału otwartego,a w sytuacji zagrożenia życia w warunkach oddziału zamkniętego. W razie potrzeby farmakoterapię uzupełniam wsparciem psychoterapeutycznym. Osoby uzależnione i wyrażające zgodę, kieruje na terapie do współpracujących ośrodków leczenia uzależnień.