O MNIE

Urodziłem się w 1982 roku w Kielcach. W 2007 roku ukończyłem z wynikiem ponad dobrym Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2008 roku rozpocząłem specjalizację w dziedzinie psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, którą zakończyłem egzaminem specjalizacyjnym w 2014 roku. W złotoryjskim szpitalu od 1 lipca 2015 roku, jestem ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego III, na którym leczeni są pacjenci w najcięższym stanie a leczenie prowadzone jest w warunkach zamkniętych. W Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi od 1 sierpnia 2022 roku jestem zastępcą Dyrektora do spraw medycznych.  
  Od 1 maja 2016 roku kieruję również Oddziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie. W latach 2013-2017 pracowałem w Głogowskim Szpitalu Powiatowym gdzie oprócz Poradni Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień i Oddziałów Dziennych zajmowałem się leczeniem środowiskowym-w domach pacjentów i w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej. Od 2009 roku pracuję w Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Oddziałów Dziennych Leczenia Uzależnień i Hostelu dla osób uzależnionych. W 2009 roku podjąłem także pracę w ośrodku MONAR w Legnicy przy ul. Okrzei 11, gdzie zajmuję się Poradnią Leczenia Uzależnień i Oddziałem Dziennym Leczenia Uzależnień. Jestem konsultantem w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju i Jaworskim Centrum Medycznym.  W swojej działalności lekarskiej kieruje się najnowszą wiedzą medyczną opartą na faktach i dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM). Stosuję nowoczesną farmakoterapię zgodnie z przyjętymi standardami, nie stosuje leków uzależniających i ograniczam stosowanie leków starej generacji, których stosowanie obarczone jest wieloma działaniami niepożądanymi. W sytuacjach koniecznych wspieram się leczeniem szpitalnym: w zależności od potrzeby na oddziale dziennym, otwartym, rehabilitacyjnym bądź zamkniętym oraz konsultacjami psychologicznymi. Jestem również biegłym sądowym w dziedzinie psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Legnicy od 2017 roku, przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze od 2021 roku i przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy od 2023 roku.